Algemene voorstelling

Om aan competitie te kunnen beginnen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Men moet tenminste acht jaar zijn, en de zwemschool met succes hebben doorlopen. Is dit laatste niet het geval dan moet de zwemmer of zwemster op zijn minst een proeftraining hebben meegemaakt, met als resultaat een positieve beoordeling door de aanwezige begeleider. Het competitiezwemmen bij Neptunus is sterk gestructureerd. Wie net uit de zwemschool komt gehotst, komt terecht in de categorie van de Jongeren. Voor hen zijn er wekelijks drie trainingssessies, waarbij de nadruk nog steeds op stijl wordt gelegd. Vooraleer men snel zwemt moet men immers goed en mooi leren zwemmen. We hanteren bij deze groep nog minimumaantal aanwezigheden, hoewel we de zwemmers uiteraard proberen te stimuleren om minstens tweemaal per week te komen. Een viertal keer per jaar wordt er deelgenomen aan een speciaal geselecteerde wedstrijd.

Door het verwerven van een combinatie van de nodige stijl en snelheid komt men terecht bij de Aspiranten. De trainingsafstanden zijn hier al wat groter, en er wordt ook een keer meer getraind per week. Wij stellen voor deze bende een gemiddelde van drie trainingen per week voorop.

Vanaf de leeftijd van 14 jaar wordt men automatisch B-zwemmer. Natuurlijk kan dit ook eerder, maar dit is eerder uitzondering dan regel. Er wordt steeds op gelet dat men tussen medezwemmers van gelijkaardige leeftijd ligt. Ook diegenen die geen gemiddelde van drie trainingen per week halen komen in deze groep terecht. Regelmatig wordt er deelgenomen aan plaatselijke en provinciale wedstrijden.

Tenslotte zijn er nog de A- en de AJ-zwemmers, het kruim van de Aalsterse zwemscene. De AJ groep bestaat uit beloftevolle jongeren, van wie het niveau nu al heel sterk aanleunt bij dat van de toppers in de A-groep. Kortom, dit is een jeugdig groepje met heel veel potentiëel. Voornoemde groepen nemen geregeld deel aan plaatselijke, provinciale, nationale en zelfs internationale wedstrijden. De ideale A/AJ-zwemmer traint minimum drie à vier keer per week en heeft zelfs de mogelijkheid om dagelijks aanwezig te zijn.

In onze competitiegroep wordt er ook aandacht besteed aan mentale begeleiding. Een psycholoog leert de zwemmers op regelmatige basis (een achttal sessies per jaar) omgaan met de mentale druk die wedstrijden met zich meebrengen.