Algemene voorstelling

Aqua United

Neptunus Aalst en Move United hebben de handen in elkaar geslagen om een traject op te starten dat voorafgaat aan de huidige zwemschool: Aqua United. De leidraad voor deze sessies wordt gevormd door de nieuwe leerlijn die ontwikkeld werd door Baan 4 (een netwerk van zwemdeskundigen).

Doel

Gedurende drie reeksen van 15 lessen komen acht vaardigheden (8-KITS) die het fundament vormen voor “leren overleven” afwisselend aan bod en evolueren geleidelijk aan naar een zwemslag.

 1. Afstoten van de muur
 2. Stuwen met de armen op buik en rug
 3. Rotatie lengteas zonder hulp
 4. Stuwen met de benen op buik en rug
 5. Watertrappen
 6. Aquatischademen
 7. Rotatie breedteas van buik- naar ruglig
 8. Hoofd naar de bodem brengen

Deze methode past helemaal in de manier waarop kleuters zich ontwikkelen. Op een speelse en ervaringsgerichte manier wennen ze aan het water en durven ze zich steeds meer op een natuurlijke en veilige manier voortbewegen in het water. Bovendien verwerven ze algemene motorische vaardigheden en specifieke basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om nadien technisch onderlegd te leren zwemmen. Vanuit de belevingswereld van het kind bouwen we aan een degelijke basis voor een latere verdieping in de zwemsport.

Groepen

 • Aqua Skills: ondiep (15 weken)
 • Aqua Safety: diep water - zwembadrand is kortbij (15 weken)
 • Aqua Safety: diep water - zwembadrand is veraf (15 weken)

Periodes

 • Reeks 1: september - december
 • Reeks 2: februari - mei

Inschrijvingsgeld

 • Verplichte oriënteringsproef: 10 euro (cash meebrengen de dag zelf)
 • Lessenreeks (15 lessen): 150 euro

De Zwemschool

Doel

De Zwemschool heeft als doel de verschillende zwemtechnieken aan te leren zodat de zwemmertjes zich veilig en vlot in het water kunnen verplaatsen. Aan de hand van technische leerlijnen worden de crawl, rugslag, schoolslag en de beginselen van vlinderslag aangeleerd. Zwemmen is een complexe sport en het vraagt veel tijd en oefening om de verschillende vaardigheden onder de knie te krijgen. Wekelijkse regelmaat in elke groep is belangrijk om al die complexe bewegingen goed te kunnen coördineren.

Groepen

De eerste groep is Geel. In deze groep wordt er aandacht geschonken aan de basisvaardigheden in het water en worden de beenbewegingen van crawl, rugslag en schoolslag aangeleerd. Daarnaast wordt er gestart met het aanleren van de armbeweging van rugslag.

In de groep Groen wordt er verder gewerkt aan de ligging, ademhaling en beenslag. Daarnaast wordt er gestart met het aanleren van de armbeweging van crawl.

Het orgelpunt van de zwemschool is de groep Blauw. Hier zetten we de puntjes op de i. De crawl, rugslag en schoolslag worden verder verfijnd en de zwemmertjes krijgen initiatie in vlinderslag. Er wordt ook aandacht geschonken aan het correct afduwen en duiken.

Na het doorlopen van onze zwemschool ontvangen de zwemmertjes een diploma en zijn ze echte zwemschoolkampioenen. Door het behaalde zwemniveau kunnen ze kiezen voor één of meerdere van de verschillende afdelingen binnen de club: competitiezwemmen, waterpolo, waterballet of conditiezwemmen.

Zwemschoolperiodes

In de zwemschool werken we met een jaarsysteem dat gelijk loopt met een schooljaar. Elke zwemmer blijft gedurende één jaar binnen zijn/haar groep en zet de stap naar de volgende groep bij het nieuwe schooljaar. De leerlijnen zijn zo opgesteld dat we binnen één schooljaar op regelmatige basis een stapje hoger zullen zetten.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld is samengesteld uit een éénmalig lesgeld (€ 140) bij de eerste inschrijving in onze club en een jaarlijks lidgeld. Vanaf het tweede jaar betaalt u enkel lidgeld.

 

Inschrijven

De inschrijvingsprocedure is afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

4-,5-, 6-jarigen

Starten met een lessenreeks kan op drie verschillende tijdstippen in het seizoen. De nieuwe zwemmertjes bij Aqua United starten verplicht met een oriënteringsproef. De oriënteringsproef bepaalt in welke groep uw kind dient te starten. Er worden doorheen het seizoen twee oriënteringsproeven voorzien:

 • Begin september
 • Eind januari

Tijdens deze proef wordt er nagegaan wie in aanmerking komt om te starten in de zwemschool binnen Neptunus Aalst en wie gebaat is met het voortraject Aqua United binnen Move United.

Het online inschrijfformulier hiervoor vindt u hier.

7 tot 10-jarigen

Het online inschrijfformulier hiervoor vindt u hier.

In de vakantie voorafgaand aan het begin van het schooljaar worden de kandidaten schriftelijk uitgenodigd voor kennismakingstesten waarin de meest geschikte groep voor uw kind wordt bepaald.

Omwille van de grote belangstelling is het belangrijk om tijdig in te schrijven.